سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمایش وضعیت در یاهو

قالب وبلاگ

تاریخ : چهارشنبه 92/11/9 | 1:17 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ
آموزش روابط اجتماعی درکودکان اوتیستیک

رشد اجتماعی از مهم ترین مشکلاتی است که اشخاص اوتیستیک با آن روبرو هستند. عملکرد اجتماعی می تواند مستقیماً با وضعیت هیجانی اشخاص اوتیستیک و افرادی که با آن ها در ارتباط هستند مؤثر باشد. برای بهبود در روابط اجتماعی یکی از ضروری ترین نیازها در ملاقات با اشخاص عبارت است از: پذیرش، دوست داشتن، تأثیر گذاشتن بر یکدیگر، استقلال.

چطور می توانیم در روابط اجتماعی به کودکمان کمک کنیم؟

گام اول برای رشد مهارت های اجتماعی یک فرد تشخیص رفتارهای رایجی است که افراد انجام می دهند و تشخیص رفتارهایی که مانع موفقیت او در روابط اجتماعی است.
بیشترین تمرکز برای تغییر این است که مهارت هایی را آموزش دهیم که تعاملات اجتماعی مفید و مؤثر را توسعه داده و در عوض مشکلات رفتاری را حذف کنیم.
چگونه رفتارهای مزاحم یک تعامل اجتماعی مثبت را بشناسیم؟
وقتی می خواهیم رفتارهای مزاحمی که با تعاملات اجتماعی مثبت همراه هستند را تشخیص دهیم باید رفتارهایی که مقاومتشان را برای تغییر بیشتر است را به عنوان رفتارهای مزاحم جدا کنیم.
صفات ویژه ای که در زیر می آید غالباً در رفتارهای افراد اوتیسم به عنوان رفتارهای مزاحم ثبت ثابت شده است.
- عدم تعادل حسی
- رفتارهای حرکتی کلیشه ای
- انجام رفتارهای تکراری و روزمره
نکته:باید به خاطر داشته باشیم هدف از آموزش مهارت های اجتماعی بالا بردن موفقیت در مهارت ها و تأثیر آن هاست.
چطور می توانیم تشخیص دهیم کدام یک از رفتارهای اجتماعی را تغییر دهیم؟
زمینه هایی که برای تغییر مدنظر ما هستند عبارتند از:
- تعداد رفتارهای اجتماعی مناسب را محدود کنیم.
- شروع روابط متقابل اجتماعی مشکل
-محدود بودن تقلید
- محدودیت یا عدم درک روابط متقابل
- محدودیت انعطاف در انتخاب پاسخ های مناسب
- تعدیل واکنش های مشکل با موقعیت های مناسب
- تعدیل واکنش های مشکل با رفتارهای دیگران
- افزایش اضطراب 
- پایین بودن تحمل ناکامی 
- محدودیت مهارت های خودیاری شامل بهداشت شخصی و ...
بعد از تشخیص انواع رفتارهای مزاحم با رفتارهای اجتماعی موفق، چه طور می توانیم آموزش را شروع کنیم؟ 
برای آموزش یک مهارت جدید باید عملکرد فعلی افراد تشخیص داده شود.تشخیص رفتارهایی که مزاحم کارکردهای موفق هستند و با توجه به عملکرد فعلی افراد باید تصمیم گیری کرد. وقتی که سطوح مهارت های اجتماعی عملکرد فعلی تشخیص داده شد بر موارد زیر تمرکز کنید:
- درک و پیروی از قوانین اجتماعی نوشته نشده
- اداره کردن و نگه داشتن تمرکز
- سهیم شدن در تجارب مثبت اجتماعی
- حفظ سطح قابل قبول بهداشت و نظافت
نکته: نداشتن آگاهی از قوانین اجتماعی و یا نداشتن تعادل رفتاری در پاسخ به قوانین تأثیر زیادی بر موفقیت های اجتماعی می گذارد.
افراد اوتیستیک در رفتارهایی که با قوانین اجتماعی مرتبط هستند مشکل دارند مخصوصاً در جاهایی که آن قوانین حاکم باشند چون آن ها نمی توانند سریعاً پاسخ گوی واقعی باشند. هم چنین این قوانین عمومی هستند و برای ما ساده، مطلق و انتزاعی به نظرمی رسد و در موقعیت های طبیعی برای یک شخص اوتیستیک می تواند سخت باشد.
روابط متقابل آن ها با دیگران غالباً آسیب دیده و در درک و فهم و استفاده از ارتباط متقابل محدودیت دارند.زمانی که رابطه متقابل محدود می باشد متعادل کردن رفتارها و هم چنین پاسخ به رفتارهای متقابل دیگران مشکل است که این بخش مهمی در روابط متقابل می باشد چون به فرد اجازه می دهد که اعمالش را با نیازها، علائق و سطوحی از مهارت های افراد متناسب کند.
مشکلات برقراری رابطه متقابل در حساس نبودن اتفاقی یا اهانت آمیز بودن رفتار با دیگران نمایان می شود.چنان که آگاهی افراد از روابط اجتماعی بیشتر شود تمایل آن ها به روابط متقابل اجتماعی تقویت می شود.علائق اجتماعی محرک قوی برای آموزش مهارت های پیچیده روابط متقابل اجتماعی می باشد.
دستورات مؤثر برای آموزش قوانین اجتماعی
- ارائه یا معرفی مستقیم قوانین به صورت شفاف و به طور واقعی
- ارائه یا معرفی قوانین به طور دیداری
- به کارگیری رویکرد سیستماتیک و ساختاریافته
- فراهم کردن فرصت هایی برای تمرین
- ساختن قوانین اجتماعی برای زندگی روزمره افراد
- ارائه دادن تفاسیر لغوی از گفتار
نکته: به موضوعاتی که می توانند مانع یا مزاحم تجارب اجتماعی موفق باشند،توجه داشته باشید.
مشکلات مربوط به توجه از لحاظ روابط اجتماعی به مسائل مربوط به نگهداری توجه و تمرکز همراه است و باعث می شود که اطلاعات کلامی و غیر کلامی برای افراد مبتلا به اوتیسم اهمیت پیدا می کند.
توجه به اطلاعات مهم اجتماعی می تواند برای آموزش افراد مطرح شود.
- توجه به اشارات اجتماعی مرتبط
- توجه به اشارات پیچیده
- اجتناب از تمرکز افراطی روی تعداد کمی از اشارات جدید
- تأیید توجه بر اشارات اجتماعی 
غالباً افراد روابط اجتماعی مثبت را بیشتر از روابط اجتماعی منفی تجربه می کنند ولی افراد مبتلا به اوتیسم معمولاًروابط اجتماعی منفی را بیشتر از روابط اجتماعی مثبت تجربه می کنند.
با دقت بیشتر متوجه می شویم که کودکان اوتیستیک در رشد مناسب روابط اجتماعی دجار کندی یا عقب افتادگی هستند.رفتارها معمولاً با تجربه ی محبت ارتباط دارند.برای مثال وابستگی و در آغوش گرفتن مسائل مهمی هستند که یا بد جلوه داده شده اند یا پنهان شده اند.این آسیب با گذر زمان رشد می کند یا بیشتر می شود.کودکان بزرگتر می شوند و رفتارهای غیر معمول آن ها به تجارب ناخوشایند اجتماعی زیادی منجر می شود.
این حتی برای افرادی که در موقعیت های گوناگون اجتماعی جدیدی قرار می گیرند بدون این که هیچ مهارتی برای برخورد با آن موقعیت داشته باشند نیز گفته شده است.
در نتیجه بدون آمادگی کافی برای روبرویی با موقعیت ها از لحاظ اجتماعی آسیب جدی می بینند و مورد استهزاء قرار می گیرند، پذیرفته نمی شوند و یا به ستوه می آیند. 
نسبت بالایی از تجربیات اجتماعی مثبت به منفی می تواند به رشد احساسات و نظرات منفی کمک کند بنابراین باید برای فقدان مهارت های اجتماعی به عنوان یک مشکل اهمیت قائل شویم.
کسانی که با درجات زیادی از آشفتگی، اضطراب و ناامیدی بزرگ می شوند دوستان کمتری دارند.
برای افزایش تجارب اجتماعی مثبت باید:
- رفتارهای اجتماعی مؤثر و هدفمند را آموزش دهیم.
- رفتارهایی را آموزش بدهیم که تجربیات اجتماعی مثبت را بیشتر از تجربیات منفی افزایش دهد.
نکته:دقت داشته باشید از موضوعاتی که برای افراد سخت است اجتناب کنید.
وقتی تجارب اجتماعی طراحی می شود، سطح مهارت های اجتماعی افراد باید در نظر گرفته شود و از تجربه کردن افراد ممانعت نشود ولی آن تجربیات منفی نباید در یک فرد حفظ شود بلکه باید از حالت های هیجانی و اجتماعی آن تجارب مطلع شود و این بدان معنی است که از تجارب اجتماعی منفی یک فرد حمایت کنیم.بین تجربیات منفی و مثبت باید تعادل برقرار کنیم تا شخص از تجربیات مثبت بیشتر از تجربیات منفی استفاده کند.
نکته: بهداشت فردی نامناسب و عدم آراستگی بر روابط اجتماعی تأثیر متقابل می گذارد.اگر بهداشت فردی شخص نامناسب باشد یا در جامعه طرد می شود یا مورد استهزاء قرار می گیرد.
شخصی که روابط اجتماعی مناسبی دارد اما از نظر بهداشتی و آراستگی مناسب نباشد، ممکن است میزان تجربیات اجتماعی منفی او بیشتر شود.یکی از آموزش های ضروری برای پذیرفته شدن در اجتماع آموزش مهارت های بهداشتی است.یادگیری مهارت های خودیاری عزت نفس و احساسات خوب اشخاص را افزایش می دهد.  
برای آموزش مهارت های اجتماعی برای افراد دارای مشکلات رشدی باید بر موارد زیر تأکید کرد:
- تقلید
- بیان نیازها و خواسته های ضروری
- رعایت بهداشت و تمیزی
- افزایش توجه به افراد و کارها
- همکاری جهت کنترل بیش تحریکی
- افزایش تعداد تجارب اجتماعی مثبت
برای بالا بردن عملکرد افراد و آموزش مهارت هایی که عملکرد اجتماعی را بهبود بخشد باید روی رفتارهای اجتماعی پیچیده تمرکز کنیم مانند:
- بهبود مهارت های گفتاری 
- آشنایی با روابط متقابل اجتماعی 
- افزایش بهداشت و آراستگی روزانه
- افزایش نرمی و انعطاف در موقعیت های اجتماعی
- ملاحظه کردن و پاسخ دادن به رفتارهای دیگران 
- هدایت توجه به نشانه ها و علامت های مختلف در زمان های یکسان
- نگهداری توجه و کم کردن راهنمایی برای چیزهای تازه ای که ایجاد نشده اند.
- تشخیص، کنترل کردن اضطراب و واکنش ها به بیش تحریکی ها
- شناخت، کنترل عوامل و موقعیت هایی که در تجربیات منفی اجتماعی نقش دارند.
نقل از ایران اتیسمتاریخ : سه شنبه 92/6/19 | 10:17 صبح | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

(فروشگاه نرم افزار)  http://www.behesht1389.mihanblog.com
 

اشتباهات رایج والدین در تربیت کودکان!

کودکان سرشار از انرژی هستند و مشتاق انجام کارهای مختلف. آنها بسیار کنجکاو هستند و دوست دارند همه چیز را امتحان کنند. گاهی رفتارهای زیر کانه دارند و از نظر والدین با مکر و حیله عمل می کنند. حتما دیده اید که تا والدین را مشغول می بینند، شروع می کنند به تجربه کارهایی که معمولا والدین اجازه نمی دهند انجام دهند اما همین والدین هم گاهی مرتکب اشتباه هایی می شوند که تاثیر نادرستی در تربیت کودک دارد. اگر کودکی دارید که می خواهید در تربیت او جدی عمل کنید، مراقب باشید این اشتباه ها را مرتکب نشوید.

اhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/9c3d5c21330050017452aa24d45c74a6.gif


تاریخ : یکشنبه 92/6/3 | 2:37 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ
(فروشگاه نرم افزار)  http://www.behesht1389.mihanblog.com


والدین از وعده و وعید دادن به فرزندان خود به چند دلیل استفاده می کنند: برای رشوه دادن به فرزند جهت انجام کاری که خودشان می خواهند، اجتناب از برخورد احتمالی با فرزندشان، ناامید نکردن فرزند و ایجاد امید در او. ولی بچه ها وقتی نوبت به قول می رسد بسیار سمج می شوند و شکستن قول و عهدتان با آنها در واقع اعتماد او به شما را از بین می برد. در اینجا به چند قول و وعده و وعید که معمولاً والدین می دهند (و آنها را می شکنند!) اشاره می کنیم و توصیه هایی برای والدین می آوریم.

1. "قول میدم درد نداشته باشه."
باید بدانید که درد یک امر درونی است، پس وقتی بانداژ شما را برمی دارند زیاد برایتان مهم نیست، ولی فرزندتان حس دیگری دارد. بجای آنکه قول بدهید که اصلاً درد ندارد، بگویید که ممکن است کمی درد داشته باشد، ولی خیلی زود تمام می شود.

------------------------------ ---
2. "قول میدم قبل از اینکه خوابت ببره بیام خونه."
در مورد موقعیت ها و شرایطی که خارج از کنترل شما هستند – مانند ترافیک و جلسات دقیقه نودی – مراقب باشید. بجای آن بگویید: "قول میدم تمام تلاشمو بکنم و قبل از اینکه بخوابی خونه باشم."

---------------------------------

3. "قول میدم هفته دیگه ببرمت پارک با دوستت بازی کنی، ولی امروز نه."
بچه ها همیشه جزئیات را به یاد دارند. اگر بگویید هفته دیگر، یادشان می ماند. سعی کنید گزینه واقع گرایانه تری بدهید: "بذار با مامان دوستت حرف بزنم و قرار بذاریم بریم پارک."

---------------------------------

4. "قول میدم اگه اتاقتو مرتب کنی، ببرمت بیرون بستنی بخرم برات."
رشوه دادن به فرزندتان به او خودکفایی را یاد نمی دهد. قول دادن و رشوه دادن را فراموش کنید و در عوض به او کمک کنید عواقب موضوع را درک کند. مثلاً چنین چیزی بگویید: "اسباب بازی هاتو جمع کن تا کسی روشون نیفته خراب بشن."

---------------------------------

5. "قول میدم اگه مشقاتو انجام بدی، باهوش ترین بچه کلاس بشی."
به او کمک کنید تا ارزش یادگیری را بفهمد، نه اینکه تمرکز او را به سمت بهترین بودن جلب کنید. بهتر است بگویید: "انجام دادن تکلیف شب باعث می شه که رشد کنی و چیزای زیادی یاد بگیری."

---------------------------------

6. "قول میدم که فردا روز بهتری باشه."
والدین می خواهند همه چیز را برای فرزندانشان بهتر کنند، ولی گاهی آنچه بچه ها بیش از همه به آن نیاز دارند، این است که احساساتشان درک و پذیرفته شود. جمله بهتر این است: "به نظر می رسه که امروز روز سختی برات بوده."

---------------------------------

7. "قول میدم که دفعه دیگه برای تولدت بریم مسافرت."
فرزندتان ناامیدانه چیز خاص و ویژه ای از شما می خواهد و شما ناامیدانه می خواهد آن را به او بدهید، ولی چیزهای بزرگ و گرانی مانند سفر نیاز به پول و برنامه ریزی دارد. فرزندتان را در برنامه ریزی ها دخالت دهید تا بهتر وسعت آن را درک کند. مثلاً بگویید: "منم فکر می کنم تو این مسافرت بهمون خیلی خوش بگذره. پس بذار براش پول پس انداز کنیم."تاریخ : شنبه 91/10/30 | 2:7 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/8.gif

منابع اینترنتی متعددی در دسترس هستند

که  می توانند در زمینه های مختلف آسیب شناسی، درمان یا ارائه مشاورات مفید

به مراجعین گفتار درمانی، برای همکاران مفید واقع شوند.

نشانی زیر تعداد زیادی از این منابع را معرفی می کند.

شما نیز در صورت آشنایی با  چنین مواردی، آن هارا برای مراجعه به ما معرفی فرمایید.

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/90cee69dc13cb78f1e3372363b185e75.jpg

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/13.gif

 

(فروشگاه نرم افزار)behesht1389.mihanblog.com

چند وبسایت در ارتباط با برنامه وروشهای اموزشی برای افراد اتیسم

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/9c3d5c21330050017452aa24d45c74a6.gif


تاریخ : جمعه 91/10/8 | 1:33 صبح | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/a88417427dd25092a08b9f9e6f20a149.jpg

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/13.gif

(فروشگاه نرم افزار)behesht1389.mihanblog.com

بیماری متابولیک -غربال گری نوزادان

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/9c3d5c21330050017452aa24d45c74a6.gif


تاریخ : شنبه 91/3/13 | 3:37 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/501800d0fac0669c5cf80ac6d048fa5e.jpg

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/13.gif

(فروشگاه نرم افزار)behesht1389.mihanblog.com

چند روش اموزشی برای تقویت هماهنگی وتمرکز در بیماران اتیسم

  http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/9c3d5c21330050017452aa24d45c74a6.gif


تاریخ : شنبه 91/3/13 | 3:28 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/550e790ee5d9be896d896957f5ef2ee4.jpg

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/13.gif

 (فروشگاه نرم افزار)behesht1389.mihanblog.com

نقش کاردرمانی جسمی در  بیماری اتیسم

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/behesht1389/9c3d5c21330050017452aa24d45c74a6.gif


تاریخ : یکشنبه 91/2/17 | 2:14 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

 

 


تاریخ : یکشنبه 90/12/7 | 2:22 عصر | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ
تاریخ : شنبه 90/11/8 | 10:27 صبح | نویسنده : دیدن صفحه اصلی وبلاگ

  • دانلود فیلم
  • پیچک